Адвокат Илиян Мазев - Правни консултации и процесуално представителство.

Адвокат Мазев притежава диплома по право от СУ “Св. Климент Охридски” и е член на Софийската адвокатска колегия от 1998г, с над 25 години юридически стаж и професионален опит като юрисконсулт и адвокат на търговски дружества и граждани.

Освен правни съвети, консултации и правна помощ, адвокат Мазев осигурява процесуално представителство пред:

 • Държавни и общински органи по:
  • издаване на индивидуални административни актове;
  • придобиване и възстановяване на българско гражданство и всякакви въпроси свързани с българско гражданство;
 • Съдилищата по:
  • граждански, търговски, трудови, наследствени и семейни спорове;
  • обезпечително, заповедно, изпълнително и регистърно производство;
  • обжалване на административни актове, откази и наказателни постановления;
  • обезщетения за вреди;
  • претенции срещу длъжници на топлофикационните, електроразпределителните, водоснабдителните и телекомуникационните дружества;
  • както и всякакви други спорове за накърнени права и законни интереси на юридически и физически лица.